ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Ο Αθανάσιος Μαρκουλάς αναλαμβάνει ειδικές κατασκευές για κάθε χώρο όπως:
 

  • επενδύσεις τζακιών
  • ειδικές προσαρμογές επίπλων σε συγκεκριμένους χώρους (γωνίες, πολυγωνικά σημεία κλπ.)
  • δημιουργίες βάση ειδικών σχεδιαγραμμάτων του πελάτη
     

 Προσφέρουμε άριστη ποιότητα και ασφαλή τοποθέτηση. Όλες οι εργασίες μας πραγματοποιούνται με σεβασμό προς τον πελάτη και τις απαιτήσεις του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την παράδοση στους συμφωνηθέντες χρόνους.